Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 830 millió Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Közösen a kiútért” című, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására.

A projekt célja, hogy a város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját segítse, melynek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. A projekt, programjaival és szolgáltatásaival a Huszár lakótelep és a Keleti lakótelep lakosságának felzárkóztatására fókuszál.

A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ konzorciumi együttműködésében valósul meg, 2018. január 1 – 2021. december 31. között. A projekt időtartama 48 hónap (12 hónap projektfejlesztési szakaszt követően 36 hónap a megvalósítás időszaka).

A projekt tevékenységei az alábbi hét közvetlen cél elérése köré épülnek:

  • 1. Az akcióterületeken élő lakosság közösségfejlesztése, a közösség erejének megerősítése közösségi tervezés, családi napok, szomszédsági megbeszélések szervezésével.
  • 2. Szociális integráció és felzárkóztatás, melynek keretében a projekt teljes megvalósítási időszakában szociális munkás szakemberek segítik a lakosságot a társadalmi beilleszkedés folyamatában.
  • 3. A foglalkoztathatóság javítása érdekében oktatási, önkéntes és munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok illetve pályaorientáció valósul meg.
  • 4. A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése keretében olyan programelemek, pl.: ifjúsági klub, tehetséggondozás, gyermekfoglalkozások és táborok valósulnak meg, melyek fejlesztik a gyermekek és fiatalok érzelmi, értelmi és szociális készségeit.
  • 5. A jobb egészségi állapot elérése céljából egészségügyi szűrések, orvosi tanácsadás, sportfoglalkozások valósulnak meg.
  • 6. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében a program célja, hogy az érintettek szükségleteinek megfelelően, lakóhelyükhöz közelebb is hozzáférhessenek bizonyos szolgáltatásokhoz. Egyértelmű lakossági igény esetén, rendszeres időszakonként lehetőség nyílik bizonyos szociális, egészségügyi, jogi stb. ügyek elintézésére helyben is.
  • 7. A közbiztonság javítása érdekében a projekt képzési és szemléletformáló programokat biztosít, mellyel hozzájárul a bűncselekmények, a bűnelkövetők és az áldozatok számának csökkentéséhez, valamint a bűncselekmények súlyosságának mérséklődéséhez.

A pályázat benyújtását megelőzte egy Projekt Előkészítő Tanulmány, mely segített rávilágítani a leginkább megoldásra, javításra váró területekre, így ennek mentén alakítottuk ki stratégiánkat a Közösségi Beavatkozási Terv megalkotásakor.

A beszerzési és közbeszerzési eljárások során kiválasztásra kerültek azok a szervezetek, akik a pályázat megvalósításában vállalnak aktív szerepet. Az általuk megtervezett programok között közösségfejlesztés, kulturális és hagyományőrző programok, sportprogramok, gyermekek fejlesztését szolgáló programok, családokat erősítő programsorozat stb. található.

Partnereink:

NévCímKapcsolat
„Add a kezed” az Esélyegyenlőség Megteremtésének
Segítése az Oktatásban és a Munkaerő piacon
Közhasznú Egyesület Add a kezed
4440 Tiszavasvári, Mester út 16.
Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.Debreceni Egyetem
East Nature Kft.
4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 130.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 14.Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
Gordiusz Egyesület

4400 Nyíregyháza, Csipke köz 4.
Nyíregyháza Városi Diáksport Egyesület4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24.
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Szakképzési Centrum4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 29.Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Nyírség Női Sport Club Egyesület4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 4.
Pszicho Med 95 Bt.4028 Debrecen, Ember Pál u. 19.
Rejtett Kincsek Down Egyesület
Pedagógiai Szakszolgálata,
Csodavár Korai Fejlesztő Centrum
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 21.Csodavár Korai Fejlesztő Centrum
Soldier 2001 Bt.4400 Nyíregyháza, Ív u. 22.
Tiszta lélek Egyesület4551 Nyíregyháza, Keleti Márton u. 2. B. III/3.
TIT Jurányi Lajos Egyesület4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8.TIT Jurányi Lajos Egyesület
Vidék Kincse Egyesület4467 Szabolcs, Tiszafolyó u. 2.